Khoản tài trợ trên sẽ giúp VIELINA nâng cao năng lực, làm chủ việc thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp dùng trong công nghiệp khai thác than hầm lò theo chuẩn quốc tế. FIRST là dự án đầu tiên về khoa học công nghệ do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, với tổng đầu tư 110 triệu USD, trong đó vốn ODA của WB là 100 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 10 triệu USD.

Mục tiêu của FIRST là hỗ trợ các hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, tập trung vào 5 lĩnh vực: cơ khí chế tạo, tự động hoá; công nghệ sinh học và nông nghiệp; vật liệu mới; công nghệ thông tin và truyền thông; hàng hoá và dịch vụ công ích. VIELINA là một trong những tổ chức khoa học công nghệ đầu tiên được chọn để trao tài trợ.

K. Vy