Ngày 4-10, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được công văn yêu cầu xử lý vụ ông Mã Hưng Minh, Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc, dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016 không đúng đối tượng từ UBND tỉnh.

Theo đó, ông Minh được làm hồ sơ để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016, nhưng sau đó vị này bị phát hiện trong hồ sơ dự thi đã được sửa phần nhận xét, đánh giá kết quả năm 2015 từ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hạn chế về năng lực lên thành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sở Xây dựng Cà Mau, nơi ông Minh được sửa kết quả để dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. 

Vụ việc bị phanh phui, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau rút kinh nghiệm trong việc xét cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ rút kinh nghiệm vì thiếu kiểm tra, đối chiếu nên đề xuất cử ông Minh dự thi không đúng đối tượng. Ngoài ra, Giám đốc Sở Xây dựng cũng bị phê bình trong việc nhận xét, đánh giá công chức năm 2013, 2014 và 2015.

Giải thích về việc này, người đứng đầu Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho rằng, do lúc làm hồ sơ cho ông Minh đi dự thi, một số cán bộ đã nhầm và ai làm nhầm hồ sơ cho ông Minh dự thi sẽ bị kiểm điểm tới đây. Trong khi đó, trả lời báo chí về kết quả “đẹp” trong hồ sơ dự thi của mình, ông Minh cho biết do có sơ suất ở khâu làm hồ sơ nên ông phải dừng thi.

H.Hoàng