Trước tình hình trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội thực hiện biện pháp tích cực rà soát để tìm ra dấu hiệu bất thường nhằm xử lý kịp thời vì cây to không thể gông, chống như những cây còn bé.

Hà Nội Rà soát, xử lý các cây bị sâu mục

Biện pháp được cho là hiệu quả để ngăn ngừa cây xanh bị gẫy đổ hiện nay được Công ty triển khai là tích cực cắt tỉa cành cây.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã cắt tỉa được 20.000 cây xanh, tăng khoảng 10 lần so với năm 2016. Đồng thời, ngay từ đầu năm Công ty đã tiến hành rà soát những cây cong, nghiêng, sâu mục, nguy hiểm để tiến hành cắt sửa, chặt hạ.

Hải Châu