Qua đó, công dân có nhu cầu cấp đổi, hoặc làm mới căn cước công dân, hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sẽ được thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại di động để kê khai thông tin đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân theo mẫu có sẵn trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn

Sau đó, hệ thống sẽ tự động hướng dẫn, kiểm tra, xác thực việc thực hiện kê khai đã đúng quy trình và đầy đủ các thông tin theo quy định hay chưa để xác định việc thực hiện đăng ký thành công, cấp mã hồ sơ giao dịch và hẹn ngày công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Công an TP Hồ Chí Minh ra mắt trang thông tin điện tử http://www.qlhc.catphcm.bocongan.gov.vn

Đây là một trong những bước đột phá về cải cách hành chính giúp người dân thụ hưởng tốt nhất phúc lợi xã hội. Góp phần xây dựng đô thị thông minh, hướng đến tiện ích của mọi người dân.

Ngoài ra, đây là một bước phá trong việc cải cách hành chính để người dân tiết kiệm thời gian, trong thời gian tới việc ứng dụng công nghệ này sẽ được đào tạo hướng đến chuyển giao cho các quận, huyện, phường, xã.


Phan Linh