Cụ thể, để thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam và hưởng ứng Lễ phát động, kêu gọi toàn dân thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam của Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã gửi yêu cầu Thủ trưởng các tổng cục, cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm:
Ảnh minh họa.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của con người nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên (HS-SV) trong đơn vị tích cực hưởng ứng, lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện hằng ngày.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng giao Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và phổ biến một số bài tập thể dục giữa giờ với đặc thù công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HS-SV tại các đơn vị thuộc Bộ.

Chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 12-3-2019, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HS-SV trong đơn vị tập bài thể dục giữa giờ tùy thuộc điều kiện thực tế tại đơn vị, với thời gian ít nhất 2 lần/ngày, mỗi lần 5 phút vào khoảng 10 giờ 00 và 15 giờ 00.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo, trong các giờ học lý thuyết cần nghiên cứu, bố trí thời gian phù hợp để GV, HS-SV cùng thực hiện tập thể dục giữa giờ vào thời gian nghỉ giữa các tiết học. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai việc tập thể dục giữa giờ, báo cáo Bộ trưởng (qua Văn phòng Bộ) kết quả thực hiện các nội dung này.

Hải Châu