Ngày 5-9, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký ghi nhớ hợp tác giữa Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Công ty Linagora (Pháp), Công ty Hanel DTT. 

Theo bản ghi nhớ hợp tác, Công ty Linagora (Pháp) và Hanel DTT sẽ hỗ trợ Quảng Ninh đánh giá mô hình chính quyền điện tử của tỉnh để từ đó tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Công ty Linagora và Hanel DTT cũng sẽ nghiên cứu đề xuất hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ với hơn 20.000 người sử dụng. 

Hai công ty cũng sẽ nghiên cứu đề xuất hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng Cổng thông tin về du lịch và đối ngoại mang tầm quốc tế. 

Bên cạnh đó, Quảng Ninh sẽ phối hợp với Công ty Linagora và Hanel DTT đào tạo phần mềm nguồn mở cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Công ty Hanel DTT cho biết trước mắt các bên sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh và cùng nhau đưa ra nội dung thực hiện theo yêu cầu của Quảng Ninh từ kinh nghiệm của Linagora và Hanel DTT.

Từ đó, các bên sẽ lên dự kiến kế hoạch và nguồn lực để thực hiện các đề xuất sau đánh giá và tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ cho nâng cao hiệu quả của chính quyền điện tử của Quảng Ninh.                     

L.Hiệp