Đúng 7h sáng ngày 6-11 Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam phát đi thông báo xả lũ điều tiết nước Hồ Phú Ninh để đảm bảo an toàn hồ đập.

Theo đó, 17h tối nay (6-11) Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ tiến hành vận hành điều tiết nước Hồ Phú Ninh với lưu lượng dự kiến khoảng 75m³/s đến 600m³/s. Lượng nước điều tiết sẽ được điều tiết qua tràn số 2 thông qua 2 cửa điều tiết với độ mở 0.5 đến 6m.

Việc điều tiết nước Hồ Phú Ninh sẽ ảnh hưởng đến các địa phương vùng hạ du Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, TP Tam Kỳ. Hiện nay các địa phương cũng đã chủ động thông báo đến người dân để có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tính đến 7h sáng nay, mực nước trong hồ là 30.98m. Lưu lượng đến là 430m³/s.

Hà Vy