Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã thông tin với các đại biểu về tình hình trong nước, khu vực và thế giới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung tiếp thu, giải đáp ý kiến của các đại biểu đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu 7; đóng góp nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang "Bộ đội Cụ Hồ".

Chính ủy Quân khu 7 cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đã luôn là lực lượng chính trị quan trọng, nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá về đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng toàn dân, là tấm gương sáng để các thế hệ đi sau noi theo.

PV