Theo thông tin từ đơn vị thi công, 2 quả đạn này đã được máy xúc đưa lên trước nhưng phải đến khi công nhân dùng xẻng xúc thì họ mới phát hiện 2 quả đạn. Ngay sau đó, đơn vị thi công đã báo chủ đầu tư, phối hợp với lực lượng Bộ đội Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa 2 quả đạn này về vị trí an toàn để xử lý.

Lòng chảo Điện Biên Phủ là nơi diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, việc phát hiện ra các loại bom mìn, đạn dược bị vùi lấp sâu dưới lòng đất khá thường xuyên.

Do đó, công tác rà phá bom mìn, phát hiện vật liệu nổ từ chiến tranh để lại cần được coi trọng khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn này.

T.K.