Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ 1- 31-5-2017, tập trung vào các nhóm hoạt động lớn, như: tổ chức các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động. Các Bộ, ngành, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… 

Hình ảnh tại lễ phát động.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; hạn chế đến mức thấp nhất để không xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong Ngày phát động và trong Tháng phát động…

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã trao cờ luân lưu cho Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II - năm 2018.

Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra triển lãm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp uy tín về đào tạo, trang cấp các thiết bị bảo hộ lao động, máy móc đo kiểm môi trường, huấn luyện an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Hải Châu