Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCN và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ và học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý, thu gom và tiêu hủy các hóa chất độc hại thải ra từ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập về ATVSLĐ-PCCN tại các địa phương theo kế hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại các địa phương và các cơ sở đào tạo.

H.Thanh