Cách thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam chừng 2km, trên dòng sông A Vương xuất hiện nhóm người đồng bào Cơ tu chuẩn bị lên bè lồ ô vượt sông.

Chiếc bè tạm bợ được làm từ vài chục cây lồ ô có chiều dài khoảng 10m, chiều rộng gần 1m. Một người đứng ở đầu chiếc bè, dùng tay kéo mạnh sợ dây được buộc vào hai bên bờ sông để chiếc bè di chuyển theo phương ngang.

Người dân đưa cả trẻ nhỏ đi trên chiếc bè lồ ô đầy nguy hiểm.

Một sợi dây ngắn, một đầu buộc vào đầu chiếc bè lồ ô, một đầu cột chặt vào sợi dây nối hai bờ sông để chiếc bè không bị nước cuốn trôi.

Sau gần 10 phút chống chọi lại sức nước chảy của dòng A Vương, chiếc bè cũng qua bên kia bờ, mọi người nhanh chóng tản ra, tranh thủ đi vào những đám rẫy của mình. Tiếp đến lại có một nhóm người dùng cách này qua sông để về nhà.

Nhiều người qua sông khiến chiếc bè lồ ô bị chìm sâu, nước ngập gần đến đầu gối.

Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết đa phần người dân ở A Dinh 2 và A Dinh 3, thị trấn Prao có đất sản xuất bên kia sông A Vương nên người dân tự làm bè lồ ô để qua sông canh tác cho nhanh.

Qua bờ bên kia, người dân nhanh chóng tản ra để lên nương rẫy.
Người dân hối hả với công việc chuẩn bị cho mùa gieo sạ mới trên nương.
Lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo thị trấn Prao cũng thường xuyên cảnh báo bà con về hình thức di chuyển đầy bất trắc này và cũng đã nhiều lần yêu cầu dừng ngay việc di chuyển qua sông bằng bè lồ ô, song do thói quen nên người dân vẫn cứ làm bè đi lại.
Và một chuyến khác, lần này phải có người chống sào “trợ sức” mới có thể qua được bên kia sông.
Ngọc Thi