Luật Căn cước công dân lấy tên gọi của giấy tờ về căn cước công dân là thẻ căn cước công dân để thay cho tên gọi “chứng minh nhân dân” như hiện nay. So với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân sẽ không có mục ghi dân tộc và tên gọi khác. Luật Căn cước công dân quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân để đảm bảo tính ổn định của các thông tin về nhận dạng của công dân đã được quy định trong luật. Thẻ căn cước công dân có giá trị chứng minh về căn cước của công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ này được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin trên thẻ. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ.

Công dân đến làm thẻ căn cước công dân chỉ cần kê khai vào tờ khai cấp thẻ căn cước công dân, không cần xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn vì các thông tin về công dân đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Công dân không phải nộp phí khi cấp thẻ căn cước công dân lần đầu, đổi thẻ khi đến tuổi đổi thẻ theo quy định của luật hoặc có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân khác thì mới phải nộp lệ phí.

Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước công dân có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

PV