Từ ngày 28-6-2018, lệnh giải toả các công trình vi phạm trên dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính, thuộc địa bàn phường Cống Vị đã được các cơ quan chức năng thực hiện.
Nằm trong phạm vi giải toả có 6 cơ sở kinh doanh, trong đó 5 cơ sở thuê lại mặt bằng do chủ đầu xây dựng sai phép, không phép và sai mục đích. Nhưng cho tới hiện tại vẫn còn hai cơ sở chưa tháo dỡ và di chuyển.
Khắp nơi ngổn ngang mái tôn, thanh, cọc sắt
Việc đi lại qua con đường này tuy nhìn có vẻ an toàn nhưng không ai biết được những nguy hiểm tiềm ẩn từ "núi" phế liệu kia
Một số người thu mua phế liệu cũng đến đây thu nhặt một số thứ bán được hoặc dùng được bị bỏ lại.
Người thu mua phế liệu tìm, nhặt trong "núi" phế liệu.
Cân được đặt ngay ở "hiện trường" để thuận tiện việc mua bán
Một số thùng nước lớn cũng như vật dụng nặng nề cũng bị bỏ lại
Khu vực giải toả hay bây giờ là "núi" phế liệu nằm ngay sau trường THPT Phạm Hồng Thái.
"Núi" phế liệu giữa lòng thủ đô.
C.Thắng - P.Sơn (Ảnh - Clip)