Cụ thể, tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa có 16 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững hỗ trợ bò, dê giống với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Căn cứ nhu cầu của người dân, UBND xã Tân Lập đã hợp đồng với Công ty TNHH Giống cây trồng, vật nuôi Tân Thành (có trụ sở ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) cung cấp 10 con bò cái lai Sind và 23 con dê cỏ. Ngày 29-9-2018, số bò, dê này được công ty trên bàn giao cho người dân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Nhưng đến một, hai ngày sau đó, bò bị bệnh lở mồm long móng.

Tương tự, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, nhiều con heo giống cấp cho 24 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn bị bệnh tiêu chảy và tiêu chảy ghép Ecoli sưng đầu.

 Theo thống kê của UBND xã Hải An, đến nay, có 25 con heo giống trên tổng số 149 con heo được cấp đã bị bệnh rồi chết. Số heo giống này do UBND xã Hải An hợp đồng với Công ty TNHH MTV Châu Linh (có trụ sở ở thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng) cung cấp cho bà con.

Thanh Bình