Theo đó, kiểm tra 462 cơ sở (gồm sản xuất, kinh doanh (đại lý) thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, giết mổ…) với 1.011 mẫu các loại, cơ quan chức năng phát hiện 11,6% thức ăn chăn nuôi vi phạm về chất lượng, 5,2% có chứa chất cấm. Đối với các mẫu được thu thập qua thịt, gan, thận có 17,7% vi phạm chỉ tiêu dư lượng kháng sinh…

Chi Linh