Tại Hà Nội, trong số 26 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng phải xử lý triệt để, đã có 23 cơ sở hoàn thành. Trong đó, 4 cơ sở phải bắt buộc di dời gồm: Dệt kim Đông Xuân, Cồn Rượu Hà Nội, Sunway Hà Tây, Bao bì Sông Đà. Thành phố Hà Nội cũng đã rà soát, phê duyệt di dời trên 400 cơ sở khác có nguy cơ gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô. Ở TP Hồ Chí Minh, số này lên tới 1.402 cơ sở.
K. Vy