Tổng Công ty chỉ ra một số điểm lưu ý khi thực hiện biểu giá bán điện mới, đó là: Đối với biểu giá bán lẻ điện mới thì các thành phần, cấp điện áp và đối tượng giá quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT không thay đổi so với Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12-3-2015 của Bộ Công Thương (QĐ 2256/QĐ-BCT).

Biểu giá bán lẻ điện mới quy định theo quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT chỉ thay đổi về đơn giá so với QĐ 2256/QĐ-BCT. Giá bán điện bình quân tại QĐ 4495/QĐ-BCT là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) và có hiệu lực kể từ ngày 01-12-2017, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân quy định tại QĐ 2256/QĐ-BCT.

Quy định về thực hiện giá bán điện: Các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29-05-2014 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Tổng Công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực.

Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị thành viên kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng theo giá điện mới.

Tổng Công ty sẽ cung cấp file excel mẫu và bảng tra cứu hướng dẫn nguyên tắc tính toán tiền điện đối với các khách hàng sinh hoạt. Các công ty điện lực nghiên cứu kỹ và thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho các cán bộ công nhân viên có liên quan đến công tác thực hiện giá điện, đặc biệt là thu ngân viên, các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng, các đơn vị thu hộ tiền điện nắm vững phương pháp tính toán và thể hiện thay đổi giá trên hóa đơn tiền điện, biên nhận thanh toán để giải thích thỏa đáng cho khách hàng. Các tài liệu liên quan về triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới liên tục được cập nhật trên đường truyền internet của Tổng Công ty.

Để triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới, 27 công ty điện lực thành viên đã bố trí lực lượng  thực hiện chốt chỉ số của toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới trong ngày 01-12-2017 (trừ các công tơ bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt).

Việc chốt chỉ số của các công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng. Đối với các công tơ đang thu thập chỉ số từ xa phải thực hiện chốt chỉ số và nhắn tin cho khách hàng chỉ số chốt khi đổi giá hoặc thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ theo đúng cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Các công tơ chính và công tơ trừ phụ phải thực hiện chốt đồng thời.

Điện lực miền Bắc cũng chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện ngay việc in ấn, niêm yết công khai biểu giá bán lẻ điện mới tại các địa điểm giao dịch khách hàng và trên website của các đơn vị; chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Đối với khách hàng, EVN yêu cầu các đơn vị phải tổ chức phúc tra chặt chẽ việc chốt chỉ số công tơ, đặc biệt là các khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức mua buôn và khu vực mới tiếp nhận. Đặc biệt, Tổng Công ty nghiêm cấm việc cố tình hoặc thông đồng khi chốt chỉ số công tơ để trục lợi, đơn vị phải lưu ý hướng dẫn và kiểm tra, phúc tra việc chốt chỉ số của các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng trong tháng đổi giá đảm bảo chính xác, không gây thắc mắc cho các hộ sử dụng điện.

Các đơn vị thành viên tổ chức các bộ phận tiếp nhận thông tin và bố trí nhân lực đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp kịp thời, chính xác các ý kiến thắc mắc của khách hàng sử dụng điện và của nhân dân về giá bán điện, đặc biệt là việc phối hợp với Trung tâm chăm sóc khách hàng tiếp nhận, phản hồi các ý kiến liên quan đến giá bán điện.

Các công ty điện lực trong tháng đổi giá phải tổ chức rà soát thật kỹ hóa đơn trước khi phát hành, đảm bảo không xảy ra sai sót, gây ra các phản ứng không cần thiết của khách hàng và cộng đồng. Lựa chọn theo xác suất để in ra giấy bảng kê chi tiết tiền điện theo các phiên ghi để rà soát nhằm đảm bảo tính chính xác của hóa đơn và biên nhận thanh toán.

Các đơn vị thành viên khi tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến tiền điện, lãnh đạo đơn vị phải khẩn trương tổ chức xác minh và giải thích, giải quyết đầy đủ cho khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin…

Nguyễn Thành