Trước đó, UBND TP nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hoạt động phóng sinh cũng đang gặp một số vấn đề như: Phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại thuộc danh mục cấm, phóng sinh các loài vào môi trường sống không phù hợp, kỹ thuật lưu giữ và phóng sinh chưa đảm bảo nên tỷ lệ sống sau khi phóng sinh không cao.

Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn thủy sản.

Nhằm triển khai đồng bộ và có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác trên, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bố trí nguồn kinh phí và huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các phật tử và cộng đồng dân cư để tổ chức hoạt động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

NY