Thượng tá Phạm Hải Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhấn mạnh: Phòng cháy và chữa cháy vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm đồng thời cũng là quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân. Do đó mỗi người phải có nhận thức đúng để làm tốt công tác PCCC tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Giảng viên PCCC đang hướng dẫn quy trình xử lý sự cố cháy cho người dân.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các giảng viên và các cán bộ, chiến sĩ Phòng  Cảnh sát PC&CC số 2 đã hướng dẫn quy trình xử lý sự cố cháy, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về PC&CC trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật PC&CC, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC phù hợp với đặc điểm kinh doanh cơ sở…
Xuân Trường