Sau 2 năm triển khai chương trình hành động nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (viết tắt là PAPI), Cần Thơ đã đạt được mục tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ số cải thiện mạnh mẽ. 

Theo đó, chỉ số PAPI của Cần Thơ có sự cải thiện vượt bậc về điểm số và thứ hạng qua từng năm. Cụ thể, năm 2014 chỉ số PAPI của Cần Thơ đạt 33,99 điểm (xếp 55/63 tỉnh, thành phố), thì đến năm 2016, chỉ số này được nâng lên 39,57 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng các địa phương trong cả nước. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Báo cáo của UBND thành phố cho thấy, các chỉ số của chương trình, như: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình (của chính quyền) với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, công khai minh bạch… đều được các sở, ngành, địa phương của thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. 

Trong đó, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công có sự cải thiện mạnh mẽ, 100% sở, ngành, địa phương duy trì và nâng cao cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục, quy trình, tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. 

Chỉ số cung ứng dịch vụ công của Cần Thơ tiếp tục được nâng lên, hiện nay tỉ lệ hộ nông thôn của thành phố sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; hơn 99,90% hộ dân toàn thành phố được sử dụng điện lưới; hơn 61,20% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết, mặc dù thành phố đã đạt mục tiêu chung của chương trình, nhưng điểm của các chỉ số thành phần chưa đạt tối đa như mục tiêu đề ra. Thời gian tới, thành phố tiếp tục cải thiện, nâng cao cả 6 nội dung đánh giá của chỉ số PAPI. 

Đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung chưa đạt điểm tối đa, đồng thời giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt. Để làm được điều này, thành phố đã đặt ra 6 nhiệm vụ cần hoàn thành để tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI đến năm 2020. Trong đó, một số nội dung nổi bật, như: đẩy mạnh công khai, minh bạch; đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng ở khu vực công; cải thiện nội dung trách nhiệm giải trình với người dân…

Văn Đức