Theo báo cáo sơ bộ, thiên tai làm 48 người chết, mất tích và 47 người bị thương; gần 19,8 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 26,2 nghìn ha lúa và 14,2 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng. 

Riêng cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ngày 16-7 và hoàn lưu bão gây mưa lớn đã làm 15 người chết, mất tích và 33 người bị thương; gần 16,8 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 34,4 nghìn ha lúa, hoa màu và 813ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. 

Tính chung 7 tháng/ 2017, thiên tai làm 75 người chết, mất tích và 77 người bị thương; gần 25,9 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 33,8 nghìn ha lúa và 18,1 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại trong 7 tháng ước tính khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng.

Phan Đức