Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 oC, có nơi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 oC, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30oC.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 oC, vùng núi có nơi 26 - 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Ngày đầu năm chỉ có mưa nhỏ trên hầu khắp các vùng trong cả nước.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Ngọc Anh