Theo đó, nếu 10% số lượng chất thải này không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn, lượng rác thải nhựa, túi ni lon ở Việt Nam xấp xỉ 2,5 triệu tấn/năm và tăng dần theo từng năm đang là "gánh nặng" cho môi trường.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có định hướng cho các địa phương lựa chọn công nghệ xử lý rác hợp lý, xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện. Cùng với đó đưa ra nhiều giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần như: Khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lon và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi; thu thuế cao đối với cơ sở sản xuất túi ni lon khó phân hủy; có cơ chế ưu đãi đối với cơ sở sản xuất bao bì thân thiện với môi trường; tăng cường giải pháp phân loại, tái chế rác thải nhựa...

Hải Châu