Theo đó, Chi cục Thú y Hà Nội vừa làm rõ thông tin theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội về phản ánh trên một số báo, liên quan đến công tác quản lý hoạt động giết mổ gia cầm tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín.

Theo phản ánh của báo chí, có tình trạng ngang nhiên mua bán dấu kiểm dịch tại chợ gia cầm Hà Vĩ.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên, Chi cục Thú y Thường Tín báo cáo giải trình sự việc, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra của Chi cục để tiến hành kiểm tra làm rõ sự việc thực hiện quản lý chuyên môn và thu phí tại 2 cơ sở giết mổ gia cầm là cơ sở giết mổ gia cầm sạch Việt Thái và cơ sở giết Nguyễn Văn Thông trên địa bàn xã Lê Lợi được UBND huyện Thường Tín cấp phép giết mổ gia cầm theo quy định. 

Qua kết quả kiểm tra, Trạm Thú y Thường Tín thấy, đối với cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn có một số khuyết điểm: Chưa thực hiện đầy đủ quy trình giết mổ theo Thông tư 09/TT-BNN ngày 1/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soat giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn lơ là chủ quan, chưa có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn. Khi thực thi công vụ còn nể nang để chủ cơ sở khi chưa cung cấp đầy đủ về số lượng, nguồn gốc gia cầm vào cơ sở giết mổ vẫn cho giết mổ bình thường; về số lượng gia cầm nhập về với gia cầm xuất đi sau giết mổ nhiều khi chưa khớp nhau.

Qua báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế, Chi cục Thú y đã yêu cầu Trạm Thú y Thường Tín thực hiện ngay một số biện pháp: Yêu cầu cán bộ chuyên môn làm kiểm điểm, giải trình sự việc; luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ chuyên môn đang thực hiện tại 2 cơ sở giết mổ trên. 

Sau khi Đoàn kiểm tra làm rõ sự việc nếu sai phạm ở mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó theo đúng quy chế của cơ quan đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên môn khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở để đảm bảo duy trì hoạt động cho cơ sở. 

CL