Theo số liệu của Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, mực nước lúc 17 giờ chiều nay (29-7) trên sông Thao tại Yên Bái là 29,22 m, dưới mức báo động (BĐ)1 là 0,78 m; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,70 m, dưới mức BĐ1 là 1,3 m.    

Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 29,30 m, dưới BĐ1 là 0,7 m sau đó xuống; trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 21,70 m, dưới mức BĐ1 là 0,3 m.   

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái.

Trước đó, trong sáng nay, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 2,92 m dưới báo động BĐ1 là 0,08 m. 


K. Vy