Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Nam Định, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các gia đình thông gia, họ hàng nội, ngoại, đồng chí, bạn bè gần xa và bà con khối phố đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa đồng chí Vũ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình