Hồ nước này được hình thành sau quá trình khai thác đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn, không được hoàn nguyên. Ông Cao Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết: Khu vực hồ này có diện tích gần 20 ha, có chỗ tới gần 40m, bờ hồ có nhiều chỗ dốc đứng, rất dễ xảy ra sạt lở.

Hồ "Tuyệt tình cốc".

Còn màu xanh của nước hồ theo các nhà chuyên môn về tài nguyên môi trường có thể do hồ nằm ở khu vực xung quanh là núi đá vôi, tuy nhiên không loại trừ khả năng do các loại hoá chất, thuốc nổ trong quá trình khai thác đá tạo nên sau một thời gian dài, vấn đề này cần phải thực hiện việc quan trắc môi trường mới có đánh giá đầy đủ.

Hiện chính quyền địa phương đã cho dựng hàng rào B40, đặt các biển cấm, không để người dân và du khách tiếp cận khu vực hồ, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử phạt.

Văn Thịnh