Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP, làm rõ các thông tin quy hoạch, đấu thầu, giải phóng mặt bằng của Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ kiến thiết Miền núi - đơn vị chủ đầu tư dự án trên.

Theo văn bản này, từ năm 2009, Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ kiến thiết Miền núi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu thực hiện dự án sử dụng diện tích đất rộng khoảng 15.000m2 thuộc quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì để xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình.

Sau đó, do không được sự đồng thuận của một số hộ dân tại 2 địa phương kể trên về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, nên đến nay đã 7 năm trôi qua nhưng dự án vẫn chưa được triển khai.

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ kiến thiết Miền núi có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin chuyển đổi dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình thành Trung tâm thương mại - dịch vụ văn hóa tâm linh.

UBND TP Hà Nội đã đồng ý về mặt nguyên tắc. Sau khi có thông tin này, dư luận của người dân sống cạnh dự án trên cho rằng, Công ty TNHH Thương mại và Hỗ trợ kiến thiết Miền núi đã thay đổi chức năng của 2 tòa tháp dự kiến trước đây bằng việc xây dựng công trình phục vụ đựng tro cốt của người quá cố; khu vực bán hàng phong thủy, thương mại..., gây ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư quanh khu vực.

Để làm rõ dư luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân, Sở Quy hoạch Kiến trúc, thông tin đầy đủ về chỉ đạo của TP đối với dự án cho nhân dân biết, đồng thời báo cáo với Thành ủy và UBND TP trước ngày 25-8.

CL