Trong đó, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, bảo đảm tiến độ xử lý xong, dứt điểm trước ngày 15-10. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc chậm trễ xử lý, xử lý chưa dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng. 

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn, bảo đảm các trường hợp vi phạm phải được kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh để không gây bức xúc trong dư luận. 

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, kịp thời ngăn chặn việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. 

Đối với các công trình đã xây dựng trái phép, khẩn trương kiểm tra, rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp, có phương án xử lý theo hướng: Xử phạt vi phạm hành chính, phá dỡ công trình vi phạm, thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai...; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30-9 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

C.L.