Trên địa bàn Nha Trang đến thời điểm này vẫn còn tồn tại hơn 300 “nhà chồ” ven sông Cái, sông Tắc, sông Quán Trường và sông Kim Bồng. Tại cồn Nhất Trí ở sông Cái có tới 205 căn “nhà chồ” thuộc diện phải giải tỏa.

Những “nhà chồ” của dân lao động có diện tích 15-40m² được lắp ghép tạm bợ từ nhiều loại vật liệu hỗn tạp như tôn, ván ép, cây gỗ… tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản khi có bão lũ, triều cường trong mùa mưa hay hỏa hoạn trong mùa khô. Khu vực “nhà chồ”, môi trường vệ sinh ô nhiễm, chất thải bừa bãi, nước bẩn tồn đọng, hầu hết các gia đình  đều không có nhà vệ sinh tự hoại, nguồn điện, nước sinh hoạt thiếu thốn…

Theo dự toán của UBND TP Nha Trang, tổng kinh phí giải tỏa toàn bộ “nhà chồ” ước tính gần 46,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải tỏa khu cồn Nhất Trí chiếm gần 37 tỷ đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Phạm Trần làm chủ đầu tư dự án “chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực cồn Nhất Trí”.

Hữu Toàn