Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang đã chọn thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, xã Bình An huyện Kiên Lương và phường Tô Châu TP Hà Tiên để triển khai thí điểm mô hình phòng, chống DTLCP cấp xã đạt hiệu quả.

Chốt kiểm dịch động vật tại huyện Vĩnh Thuận. 

Theo nhận định của ngành chức năng thì tình hình dịch bệnh trên heo đang diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan trên diện rộng kể cả trên đất liền, biển đảo, có khả năng xâm nhiễm vào các trang trại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang đã cấp 33.000 tờ rơi và 140 cuốn sổ tay hướng dẫn phòng, chống DTLCP, cấp 20.816 lít hóa chất Benkocid thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Ngoài ra, còn tham mưa cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống DTLCP để thực hiện theo Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Heo bị bệnh tại huyện Tân Hiệp được vận chuyển đi tiêu hủy.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng phòng quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang cho biết thêm; trong ngày 11-7, phát sinh thêm 3 ổ dịch mới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang đã lấy mẫu gửi xét nhiệm, đang chờ kết quả.

Đức An