Nếu đúng, phải xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn, đặc biệt là trong phạm vi ảnh hưởng đến sự an toàn cầu Rạch Miễu; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5-2019.

Trân Trân