Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa gửi các bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, các tỉnh, TP từ Thanh Hóa trở ra thuộc Bắc Bộ về việc triển khai các biện pháp ứng phó với động đất, trong đó rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn. Theo thông báo từ Viện Vật lý địa cầu, trong những ngày qua, nhiều trận động đất đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và khu vực lân cận các nước Trung Quốc, Lào. Riêng sáng 25-11, xảy ra liên tiếp 2 trận động đất tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 
Trong đó có trận mạnh 5,4 độ richter. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại các trận động đất có thể xảy ra tiếp theo, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, các tỉnh, TP rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn. Các địa phương cũng như các chủ công trình kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về mức đảm bảo an toàn của các công trình để người dân chủ động ứng phó và tránh hoang mang. Rà soát, kiểm tra hồ chứa nước và hạ du, nhất là các hồ chứa nhỏ, có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án ứng phó phù hợp.
Bản đồ tâm chấn động đất.


TL