Những cá nhân phải làm kiểm điểm gồm: ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh, người phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội; bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó Phòng Bảo trợ xã hội; bà Nông Thị Bích Chuyển, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội.

Toàn bộ Ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội gồm: bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc trung tâm; ông Phạm Đình Lương, bà Nguyễn Thanh Thảo, ông Võ Thanh Quang, cùng là Phó Giám đốc và ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn; ông Trần Ngọc Quý, Trưởng khu Quản lý đối tượng và tập thể ca trực trong những ngày xảy ra vụ sai phạm cũng phải tự kiểm điểm, tự nhận thức kỷ luật.

Sở LĐ-TB&XH đã lập Hội đồng kỷ luật do Giám đốc Sở làm Chủ tịch hội đồng và sẽ họp vào đầu tháng 12 tới để xem xét, bỏ phiếu kín áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức nếu có vi phạm. Theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức, đối với những công chức vi phạm, sở sẽ áp dụng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc (với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); hoặc khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc (với công chức là lãnh đạo, quản lý).

Còn đối với viên chức, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ áp dụng Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức, áp dụng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc (với người không giữ chức vụ quản lý); hoặc khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc (với người làm quản lý). Thời gian kết thúc kiểm điểm chậm nhất vào ngày 15-12-2019.


Nhân Sơn