Ông ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Chiều 5-4, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức công bố báo cáo “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam”, nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan cũng như các mục tiêu chiến lược, giúp Việt Nam giảm nghèo và tăng cường chia sẻ thịnh vượng chung.

Không thể bỏ qua khát vọng của những người ít cơ hội

Theo báo cáo nêu trên, đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là trong các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS), với tỉ lệ giảm mạnh lên tới 13%, mức giảm lớn nhất trong thập niên vừa qua. Theo số liệu trích dẫn từ Tổng Cục thống kê thì các nhóm dân tộc thiểu số, vốn phần lớn sinh sống ở vùng cao, chiếm 72% người nghèo tại Việt Nam. 

Con số “biết nói” giảm 13% chính là kết quả của chính sách khuyến khích trồng cây công nghiệp có giá trị cao, giúp nâng cao thu nhập cho các dân tộc này. “Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. 

Tỉ lệ nghèo trong dân tộc thiểu số tiếp tục giảm là kết quả rất đáng khích lệ, và những nỗ lực tập trung vào việc tăng cường thu nhập cho các DTTS có thể gia tăng cơ hội cho những nhóm người này và giảm sự bất bình đẳng kéo dài”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho biết.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê nêu bật một vài con số giảm nghèo tích cực tại Việt Nam. 

Tạo cơ hội cho người dân ở khu vực tụt hậu

Hiện nay 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Các tầng lớp thu nhập này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010 – 2017. 

Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu, cho thấy các hộ gia đình đang tiếp tục leo lên bậc thang kinh tế cao hơn sau khi thoát nghèo. 

Đông đảo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế tham dự hội thảo. 

Sự gia tăng của lớp người tiêu dùng cũng làm thay đổi nguyện vọng của xã hội, trọng tâm của chương trình xóa đói giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng chuyển từ chống nghèo cùng cực sang cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Khả năng tạo công ăn việc làm nhanh chóng và quá trình chuyển đổi sang việc làm có lương đang thúc đẩy kết quả tích cực của hoạt động giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng.

Báo cáo đã đưa ra một số lĩnh vực ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy giảm nghèo và tăng cường chia sẻ thịnh vượng chung, bao gồm: nâng cao năng suất lao động và đầu tư vào cơ sở hạ tầng để duy trì việc làm và tăng lương mà không giảm khả năng cạnh tranh; thực hiện cải cách giáo dục nhằm đảm bảo sự công bằng trong các cơ hội và phát triển kỹ năng của lực lượng lao động; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thông qua thay đổi mô hình sử dụng đất nông nghiệp, tăng cường quyền sử dụng đất và nâng cao kỹ năng cho nông dân nghèo. 

Theo WB, trong thời gian tới, một trong những lĩnh vực ưu tiên trong Khung đối tác quốc gia của WB với Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 là tăng trưởng bao trùm, với mục tiêu cụ thể là hội nhập kinh tế cho nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương. Vì vậy, WB sẽ hỗ trợ can thiệp có mục tiêu, giúp tạo cơ hội kinh tế cho người dân ở các khu vực bị tụt hậu. 

Linh Bùi