Theo đó, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố tăng cường hỗ trợ công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại.

Khi điều chỉnh mức lương tối thiểu cũng như có phương án thưởng tết, doanh nghiệp phải công bố công khai cho người lao động được biết. Các cấp công đoàn cũng sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý lao động để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc doanh nghiệp chấp hành pháp luật lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của người lao động dịp tết.

Nhằm hướng đến bảo đảm đời sống người lao động và ổn định tình hình quan hệ lao động trong dịp cuối năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương; công đoàn tổng công ty nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Các cấp công đoàn phải theo dõi sát tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong trường hợp có tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát xảy ra, công đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền lợi của tập thể người lao động.


Nhân Sơn