Gói thầu này bao gồm các hạng mục đập đất, tràn xả lũ, cống nước, công trình phục vụ thi công có tổng trị giá 555, 7 tỷ đồng, trong tổng mức đầu tư dự án 1.009 tỷ đồng.

Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm  triển khai trên diện tích 382 ha, do BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 cùng BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Phú Yên làm chủ đầu tư. Trong tổng mức đầu tư dự án có 920 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 80,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Phú Yên. 

Ngoài hồ chứa nước có dung tích hơn 34,8 triệu m3 nước, còn có đập ngăn sông, tràn xả lũ, hệ thống kênh tưới...

Khi hoàn thành, hồ Mỹ Lâm cung cấp nước tưới cho 2.500 ha đất trồng lúa, mía, 800 ha nuôi trồng thủy sản và nguồn nước sinh hoạt cho 3.800 người dân trong vùng dự án.

Hữu Toàn