Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành, tại địa chỉ thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành. Cơ sở sản xuất trên thuộc Công ty TNHH Phúc Hà, địa chỉ thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, cùng huyện An Lão, TP Hải Phòng. Quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở này sử dụng nước từ nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình.

Sau khi lấy nguồn từ mương thải, sản phẩm Vimass Núi Voi được đóng bình đưa đi tiêu thụ.

Theo nội dung công văn, sau khi kiểm tra căn cứ tình hình thực tế Công ty TNHH Phúc Hà, sản xuất sản phẩm nước uống đóng bình hiệu Vimass Núi Voi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chưa có bản tự công bố sản phẩm. Chi Cục An toàn thực phẩm ra Quyết định thu hồi tất cả các sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi.

Theo đó, Công ty TNHH Phúc Hà chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát của Chi Cục An toàn thực phẩm Hải Phòng và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc, Công ty TNHH Phúc Hà có trách nhiệm báo cáo về Chi Cục An toàn thực phẩm Hải Phòng và Phòng Y tế huyện An Lão về kết quả thu hồi.

V. Huy