Ngày 11/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch (CĐPCD) COVID-19 của tỉnh.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, hiện tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương trong toàn quốc bước đầu được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn tỉnh vẫn còn cao, do vậy tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch của UBND tỉnh và Ban CĐPCD COVID-19 tỉnh.

Từ ngày 12/9, các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế được cho phép hoạt động trở lại bình thường.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất cho phép các hoạt động có giới hạn trước đây trở lại hoạt động bình thường, không hạn chế số lượng người, từ 00h 00 phút ngày 12/9 nhưng phải tuân thủ các biện pháp, tiêu chí an toàn phòng chống dịch, gồm các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, thờ tự, ma chay, cưới hỏi, tiệc mừng…; các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch và các giải đấu thể thao.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép các hoạt động dạy học trong cơ sở giáo dục trở lại bình thường từ ngày 14/9, nhưng phải đảm bảo nghiêm túc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các chủ trương, giải pháp phòng chống dịch chưa điều chỉnh vẫn đang được tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện.


Anh Khoa