Theo số liệu báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong tháng 3 đạt 58 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 3 tháng đầu năm đạt 183 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu là từ Trung Quốc, chiếm tới 53,1% tổng giá trị của mặt hàng này. Các thị trường khác giá trị nhập khẩu đều giảm, trong đó thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là thị trường Malaysia, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 44,6%.

Trong năm 2016, kim ngạch nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật từ Trung Quốc cũng chiếm 47,1% trong tổng số 736 triệu USD.

N.Y.