Những người được vay vốn lần này có hộ khẩu thường trú tại các huyện Thống Nhất đã chấp hành xong án phạt tù, về địa phương làm ăn lương thiện, có nhu cầu vay vốn để chăn nuôi, buôn bán, sớm ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội. Tổng số tiền cho vay đợt này là 210 triệu đồng.

Được biết, Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh Đồng Nai sau hơn 5 năm đi vào hoạt động đã huy động được 236 lượt doanh nghiệp đóng góp với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Hội đồng quản lý Quỹ đã xét chọn trao vốn cho 552 đối tượng hoàn lương và đặc xá tha tù đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nhu cầu vay vốn hơn 12,3 tỷ đồng.

Mai Phương