Theo đó, sẽ tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; nghiên cứu khoa học và phục hồi hệ sinh thái, gồm điều tra, giám sát, nghiên cứu đặc tính sinh học của các đối tượng tài nguyên trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng phục hồi sinh thái. 

Đồng thời, phục hồi hệ sinh thái đặc thù (san hô, thảm cỏ biển) và giám sát đa dạng sinh học, môi trường nước trong khu bảo tồn; thiết lập rạn nhân tạo làm nơi sinh sản, sinh trưởng của các loài thủy sinh có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí; du nhập, nuôi trồng các loại giống bản địa có giá trị kinh tế cao nhưng đã bị khai thác cạn kiệt như: trai tai tượng khổng lồ, trai ngọc, hải sâm, bào ngư... 

Ngoài ra, còn đào tạo nghề, phát triển sinh kế cộng đồng bền vững; thực thi chương trình pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến khu bảo tồn... 

Hà Vy