Cụ thể, huyện Phú Vang được cấp hơn 16 tỷ đồng, huyện Phú Lộc hơn 8,3 tỷ đồng và TP Huế 425 triệu đồng. 

Ngư dân nằm trong diện được nhận hỗ trợ là chủ các tàu cá công suất lớn, tham gia hoạt động đánh bắt hải sản ở ngư trường xa bờ. 

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã thực hiện 2 đợt cấp kinh phí hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Anh Khoa