Theo phản ánh của các đơn vị sử dụng, mặc dù lượng khách truy cập, giao dịch có những thời điểm khá lớn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo và kiểm tra thường xuyên nên đến nay hệ thống vận hành ổn định.
Đặng Nhật