Được biết, chiến dịch năm 2019 được Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề về ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. 

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 130 quốc gia trên thế giới.

2.000 người là lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, ngư dân, các sở ngành, các doanh nghiệp  tại TP Đà Nẵng tham gia dọn dẹp vệ sinh, trả lại cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thành phố. 

Tại Việt Nam, Bộ TM&MT lựa chọn chủ đề Chiến dịch năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. 

Theo ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thành phố kêu gọi tất cả các cơ quan, địa phương, các doanh nghiệp và toàn thể người dân… cùng chung tay xây dựng Thành phố bằng nhiều hành động: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tuyên truyền các tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe và môi trường; “Nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông”; nhân rộng các mô hình tái chế, tái sử dụng, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu chất thải…

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhằm hạn chế phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng thành phố môi trường và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thành phố rất cần sự đồng lòng của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.


Hoài Thu