Dự án nhằm thực hiện cấp điện cho trên 18.000 hộ dân ở 233 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Nghệ An. Công trình có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng nhằm xây dựng 203 trạm biến áp, 682km đường dây trung thế, 415km đường dây hạ thế và thực hiện lắp đặt 18.218 công tơ cho các hộ dân. 

Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn: Năm 2014 – 2016, thực hiện cấp điện đến trung tâm 16 xã (trong đó có 12 xã biên giới) thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu, với 41 thôn, bản và 4.265 hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, đưa số xã có điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 100%.

Dự kiến, từ nay đến hết tháng 12 năm 2015, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ đóng điện các xã còn lại, hoàn thành dự án sớm trước 1 năm so với tiến độ đề ra.

V.H.