Đây là chương trình xóa nhà tạm, nhà ở dột nát thiếu kiên cố cho đồng bào theo Quyết định 48/2014 và Quyết định 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, do đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, khả năng đối ứng vốn để xây nhà quá ít, trong khi vốn Trung ương hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thấp, giá vật liệu, nhân công tăng… nhưng huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, bám sát các quy định của Trung ương và của tỉnh nên đã đạt được kết quả bước đầu rất phấn khởi.

Thanh Bình