Như vậy, với việc hoàn thành công tác giao gạo cho học sinh đợt 3, Chi cục DTNN Quảng Ninh - Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện xong nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng số lượng 662.706 kg.

H.A.