Ngày 10-4, ông Đoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ cho biết, sau khi Chương trình Xanh - Sạch - Đẹp được triển khai, đã nhận được 15 ý tưởng, sáng kiến có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, hướng đến việc tạo lập môi trường hỗ trợ cho sức khỏe, cuộc sống của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của TP Cần Thơ.

Theo đó, Chương trình Xanh - Sạch- Đẹp là một hoạt động thuộc Hợp phần 4, dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án Cần Thơ, do Ngân hàng thế giới tài trợ với kinh phí từ 300.000 - 500.000 USD. 

Nguồn tiền dành cho các sáng kiến được quản lý, điểu phối bởi Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ. 

Các tổ chức, cá nhân sẽ đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình xoay quanh 4 chủ đề chính: Vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức và thu hút đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương; Chỉnh trang đô thị và sử dụng bền vững các công trình dự án đầu tư xây dựng; Vệ sinh trường học nhằm tăng cường nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các phong trào bảo vệ môi trường trong nhà trường cũng như ngoài đường phố và phát huy phong trào trồng, bảo vệ cây xanh ở các công viên, đường phố, gia đình…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cho biết, các sáng kiến phù hợp với chương trình đăng ký tham gia sẽ được ban tổ chức tiến hành chấm điểm. Sau đó chọn ra các sáng kiến khả thi để Chương trình xem xét tài trợ kinh phí triển khai. 

Các sáng kiến được lựa chọn sẽ nhận kinh phí tài trợ từ 20 triệu đến 200 triệu đồng cho mỗi sáng kiến để thực hiện. Nguồn tiền dành cho các sáng kiến được quản lý, điều phối bởi Ban quản lý Dự án ODA Cần Thơ. 

Dự kiến, đến tháng 6-2017 thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành công tác xét chọn các sáng kiến để triển khai vào cuộc sống. 

Văn Đức